Copyright 2022 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

O G Ł O S Z E N I E

Biuro Zarządu  i  Kasa

 w dniach od 1 listopada 2017 do 31 marzec 2018roku:

otwarte będzie w soboty

w godzinach  11:00   -    14:00

Zarząd 

f t g m