Copyright 2023 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

O G Ł O S Z E N I E

Biuro Zarządu  i  Kasa

 w dniach od 1 listopada 2017 do 31 marzec 2018roku:

otwarte będzie w soboty

w godzinach  11:00   -    14:00

Zarząd 

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).