Copyright 2022 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Biuro i kasa ROD

Biuro Zarządu  i  Kasa
w dniach od 1 listopada 2016 do 28 luty 2017 roku:
otwarte będzie w soboty w godzinach
11:00   -    14:00 

f t g m