Ułatwienia dostępu

Kasa ROD

wtorek: 16:00 - 18:00

sobota: 09:00 - 12:00

Biuro Zarządu

wtorek: 14:00 - 18:00

sobota: 09:00 - 12:00

Brama wjazdowa nr 1 i nr 2

wtorek: 9:00 – 18:00

sobotaw: 9:00 – 12:00

Zasady wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu ROD "ZALESIE" w Lędzinach 

  b_100_100_16777215_0_0_images_zakaz.png

Przypominamy wszystkim działkowcom korzystającym z wjazdu samochodem na teren działek aby nie parkowali ich na alejach.
Zgoda na wjazd jest tylko na czas załadunku i rozładunku samochodu a nie na parkowanie .
Dotyczy to również wjazdu samochodami w dniach otwartych bram.

 

                                                      

1. Wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących nawozy, materiały budowlane itp. do działki dopuszcza się dwa razy w tygodniu :

w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku w godzinach otwarcia bram wjazdowych nr.1 i nr.2  tj.:

–                    w każdy wtorek w godzinach   9:00 – 18:00

–                    w każdą sobotę w godzinach  9:00 – 12:00                                                                                                                                 

2. W okresie od 1 listopada do 31 marca bramy wjazdowe na teren ogrodu będą zamknięte ze względu na warunki atmosferyczne bramy wjazdowe na teren ROD będą zamknięte, aby uniknąć uszkodzenia i dewastacji alejek ogrodowych.

W pozostałym okresie dopuszcza się wjazd z maksymalna łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem do 7 ton.

Maksymalna prędkość na terenie ogrodu 10 km/godz.

3. Osoby niepełnosprawne ruchowo mają prawo wjazdu na teren ogrodu pojazdami mechanicznymi, którymi dojeżdżają do działki na podstawie wydanej „Przepustki z określonym terminem ważności” na wjazd po uprzednim złożeniu podania oraz zaświadczenia stwierdzającego o niepełnosprawności z symbolem choroby . Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą parkować swoje pojazdy na terenie działki, jeżeli wyposażą ją w odpowiednie miejsce postojowe (zatoczkę) oraz uzyskają zgodę sąsiadów.

4. Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących osoby niepełnosprawne ruchowo na podstawie wydanej „Przepustki” na wjazd. Ubiegający się o wjazd winien złożyć podanie wraz z dokumentem stwierdzającym, że osoba dowożona jest osobą niepełnosprawną ruchowo. Po przywiezieniu chorej osoby na teren ogrodu samochód należy odprowadzić na parking, miejsce zwyczajowo przyjęte do parkowania pojazdów.

5.Zezwala się na dojazd do budynku administracyjnego funkcjonariuszom Policji , Straży Miejskiej  i Straży Pożarnej oraz poruszania się po terenie ogrodu pojazdami mechanicznymi w przypadku interwencji lub kontroli w każdym czasie i porze roku.

6. Dowodem upoważniającym na wjazd na teren ogrodu są „Przepustki” wydawane w biurze ogrodu za okazaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność z symbolem choroby osoby ubiegającej się o zezwolenie

7.  W ogrodzie obowiązują dwa rodzaje przepustek:

przepustka stała  osoby ubiegającej się o wjazd dla członków Związku lub członka jego rodziny upoważnionego do wjazdu. Termin ważności przepustka 1.04 – 31.10 danego roku, z możliwością przedłużenia na następny rok za okazaniem ważnego orzeczenia lekarskiego wraz z dowodem osobistym.

            przepustka służbowa wydawana członkom Zarządu wykonującym czynności funkcyjne

8. Osoby, którym Zarząd przyzna prawo wjazdu na teren ogrodu ponoszą koszty związane z:

•       zakupem klucza od bramy wjazdowej w dniu nabycia zezwolenia 

•       kosztem ponownego zakupu kłódki i klucza w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jej przez osoby nieznane.

przekazania ,wypożyczenia osobom które nie posiadają zezwolenia na wjazd.

9. Wykaz zezwoleń na wjazd każdorazowo będzie wywieszany w gablotach ogrodowych z podaniem nr działki i marki samochodu.

10. Osoba otrzymująca zezwolenie na wjazd zobowiązana będzie do podpisania „oświadczenia”, że nie będzie udostępniała klucza do bramy wjazdowej osobom nieupoważnionym, w tym swojej rodzinie, sąsiadom z działki. W przypadku stwierdzenia, że osoba posiadająca zezwolenie - „Przepustkę” na wjazd udostępniła klucz osobie nieupoważnionej, traci swoje uprawnienia na wjazd oraz poniesie koszty wymiany kłódki i kluczy do bramy.

11. Osoba posiadająca zezwolenie na wjazd na teren ogrodu zobowiązana jest umieścić „Przepustkę” na przedniej szybie samochodu wjeżdżając na teren ogrodu, postoju na terenie ogrodu oraz każdorazowo zamknąć za sobą bramę wjazdową.

12. .Każda osoba posiadająca nieprawnie klucz do bram ogrodu, której zostanie udowodniony powyższy fakt zostanie obciążona wyminą wszystkich kłódek oraz kluczy w ogrodzie.

                                                                           
Uwaga

Celem tego przepisu jest dotarcie na działkę osobom, które nie mogą tego uczynić samodzielnie.  Skorzystać z niego mogą wyłącznie osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) mające jednocześnie trudności w samodzielnym poruszaniu się, co wynika z  § 70  regulaminu ROD.

PZD logo zielonozolte new

pzdopole

logo 1 big

Konto bankowe:
56 8898 0003 2001 0000 2668 0001

Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

baner1

Gościmy

Odwiedza nas 60  gości oraz 0 użytkowników.

Znak Zakaz ruchu Z DW111UWAGA!
 Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

electricity 148818 150Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

zakza paleniaNa terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych). 

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.