Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

OPŁATY W ROKU 2023 W ROD „ZALESIE”

OPŁATY W ROKU 2023 W ROD „ZALESIE” ZATWIERDZONE NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU 13.05.2023 R. W OPARCIU O § 145 STATUTU STOWARZYSZENIA PZD

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA - opłata statutowa od 1 działki -6 zł
  • OPŁATA OGRODOWA - opłata od 1m2 - 0,80 zł (w tym 0,12 zł to partycypacja w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZO i KR PZD na rzecz ROD i działkowców)
  • OPŁATA ENERGETYCZNA - 20 zł
  • OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - 0,64 zł/ 1kWh
  • OPŁATA ZA WODĘ - 0,50 zł od 1 działki
  • OPŁATA OGRODOWAZA WYWÓZ ŚMIECI - 80,00 zł od działki posiadającej kompostownik 160,00 zł od działki nie posiadającej kompostownika

Wszystkie opłaty należy wnieść do 30 czerwca 2022 r. w kasie ogrodu bądź przelewem na konto bankowe ROD „ZALESIE” w Lędzinach w BS w Opolu, ul. Książąt Opolskich 36a Nr konta: 56 8898 0003 2001 0000 2668 0001 Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

Opłaty w 2022 r.

 SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Opłata ststutowa od 1 działki -6 zł

OPŁATA OGRODOWA
Opłata od 1m2 - 0,60 zł (w tym 0,10 zł to partycypacja w finansowaniu działalności  prowadzonej przez OZO i  KR PZD na rzecz ROD i działkowców)

OPŁATA ENERGETYCZNA
10 zł 

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

0,71 zł/ 1kWh
OPŁATA  ZA WODĘ

1,50 zł

OPŁATA  OGRODOWAZA WYWÓZ ŚMIECI

60,00 zł od działki.UWAGA:
Wszystkie opłaty należy wnieść do 30 czerwca 2022 r. w kasie ogrodu bądź przelewem na konto bankowe ROD „ZALESIE”  w Lędzinach w BS w Opolu, ul. Książąt Opolskich 36a


     Nr konta: 56 8898 0003 2001 0000 2668 0001

Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).