Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

O G Ł O S Z E N I E

Przypominamy wszystkim działkowcom, że zgodnie z  regulaminem wjazdu na teren ROD „Zalesie” bramy wjazdowe będą zamknięte od dnia 1    listopada 2017 do 31 marca 2018 roku Jazda samochodami oraz innymi  pojazdami mechanicznymi w tym okresie po rozmokłych alejach powoduje ich uszkodzenie poprzez powstawanie dziur i kolein. Naprawa zniszczonych alei narazi Nas wszystkich   na dodatkowe koszty.

Zarzą

 

W sytuacji uzasadnionej konieczności wjazdu samochodem należy z wyprzedzeniem uzgodnić termin z przedstawicielami zarządu telefonując  pod nr 77 442 04 43  lub bezpośrednio w siedzibie zarządu w dniu urzędowania.

 

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).