• Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Copyright 2023 - Joomla Website - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Kasa czynna:

 

sobota:
09:00 - 12:00

Biuro Zarządu

 

sobota:
09:00 - 12:00

Wjazd na działki

Brama wjazdowa nr 2   będzie otwarta w godzinach:

sobota 9:00 - 12:00

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).