Copyright 2022 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Tabliczki z numerem działki

U W A G A
              S Z A N O W N I  D Z I A Ł K O W C Y
 
 Zgodnie z  § 72 pkt . 2  Regulaminu ROD  każda działka winna być  oznaczona  tabliczką z numerem porządkowym działki umieszczonym w  widocznym miejscu.
 W związku z powyższym przypominamy o obowiązku zawieszania takich  tablic.  Jednocześnie informujemy , że każdy działkowiec może zamówić  w biurze zarządu taką tabliczkę. Koszt  zakupu wynosi 10 złotych.
 Zamówienia  prosimy składać do 15 września 2016 roku.
 

               Zardząd

 

f t g m