Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Tabliczki z numerem działki

U W A G A
              S Z A N O W N I  D Z I A Ł K O W C Y
 
 Zgodnie z  § 72 pkt . 2  Regulaminu ROD  każda działka winna być  oznaczona  tabliczką z numerem porządkowym działki umieszczonym w  widocznym miejscu.
 W związku z powyższym przypominamy o obowiązku zawieszania takich  tablic.  Jednocześnie informujemy , że każdy działkowiec może zamówić  w biurze zarządu taką tabliczkę. Koszt  zakupu wynosi 10 złotych.
 Zamówienia  prosimy składać do 15 września 2016 roku.
 

               Zardząd

 

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).