Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

UWAGA!

Rozbudowy, remonty, budowy nowych altan oraz wiat na terenie działki należącej do ROD musi być obligatoryjnie zgłoszone w Zarządzie ROD zgodnie z §45 Regulaminu ROD. Brak zgłoszenia będzie skutkował zastosowaniem §46 ww. Regulaminu.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).