Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Wiosenny przegląd działek

W dniach 15 - 30.05.2016 komisja w składzie:

1.      Janusz Turba  przewodniczący komisji
2.      Bożena Olearska  sekretarz komisji
3.      Halina Jurasz członek komisji

dokona wiosennego przeglądu działek należących do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie" w Lędzinach.

Celem przeglądu, będzie między innymi sprawdzenie jak prowadzone są działki ,czystość, a także przypominanie Działkowcom, o konieczności przestrzegania Regulaminu, obowiązującego na terenie Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Lędzianach.

            Szczególnej uwadze należy dokonać przeglądu pod kątem czy nie są łamane paragrafy regulaminu ROD :

                    § 42 ; § 43; § 44; § 45;§ 46; § 47; § 48;§ 49;§ 50;§ 51;§ 52

 

Po zakończeniu przeglądu wszystkich działek zostanie sporządzony protokół , z którym zostaną zapoznani  działkowcy.

            W związku z powyższym zwracam się z prośbą do wszystkich działkowców o aktywny udział w przeglądzie i udostępnianie swoich działek członkom komisji podczas ich pracy.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).