Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, że w okresie zimowym tj. od dnia 20.XII.2015  do odwołania obowiązywać będzie całkowity zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych na teren ogrodu.

Spowodowane jest to rozjeżdżaniem alejek i powstawaniem dziur oraz kolein.

                                                             Z A R Z Ą D

W sytuacji uzasadnionej konieczności wjazdu samochodem, należy z wyprzedzeniem uzgodnić termin z przedstawicielami zarządu, telefonując  pod nr 77 442 04 43  lub bezpośrednio w siedzibie zarządu w dniu urzędowania.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).