Przeniesienia prawa do działki w przypadku śmierci współmałżonka

Poprawiono: sobota, 16, styczeń 2016 14:58

W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli (WZÓR NR 6) o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując uchwałę.

Attachments:
Download this file (Oswiadczenie o wstapieniu w prawa do ddziałki po zmarłum współmałżonku (1).docx)Oswiadczenie o wstapieniu w prawa do ddziałki po zmarłum współmałżonku (1).docx[Wzór nr 6]12 kB
Download this file (wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu.docx)wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu.docx[ ]13 kB