Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Opłaty w 2022 r.

 SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Opłata ststutowa od 1 działki -6 zł

OPŁATA OGRODOWA
Opłata od 1m2 - 0,60 zł (w tym 0,10 zł to partycypacja w finansowaniu działalności  prowadzonej przez OZO i  KR PZD na rzecz ROD i działkowców)

OPŁATA ENERGETYCZNA
10 zł 

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

0,71 zł/ 1kWh
OPŁATA  ZA WODĘ

1,50 zł

OPŁATA  OGRODOWAZA WYWÓZ ŚMIECI

60,00 zł od działki.UWAGA:
Wszystkie opłaty należy wnieść do 30 czerwca 2022 r. w kasie ogrodu bądź przelewem na konto bankowe ROD „ZALESIE”  w Lędzinach w BS w Opolu, ul. Książąt Opolskich 36a


     Nr konta: 56 8898 0003 2001 0000 2668 0001

Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).