Ułatwienia dostępu

Kasa ROD

wtorek: 16:00 - 18:00

sobota: 09:00 - 12:00

Biuro Zarządu

wtorek: 14:00 - 18:00

sobota: 09:00 - 12:00

Brama wjazdowa nr 1 i nr 2

wtorek: 9:00 – 18:00

sobotaw: 9:00 – 12:00

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD Zalesie w Lędzinach ul. Leśna 1

informuje, że w dniu 13.04.2024 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze (Konferencja Delegatów)*

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.10.00

      W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w  II terminie o godz. 10.30

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

                    II termin nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z §56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD               w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

P R O P O N O W A N Y    P O R Z Ą D E K   O B R A D

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2023 roku (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję
 7. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzone w ROD w 2023 roku *
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2023 r. oraz za kadencję
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 1. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
 2. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.
 3. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. oraz ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 4.  
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2023 r. i za okres kadencji.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2023 i za okres kadencji.
 • Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.
 • Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD3,
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 roku.
 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców3.
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 rok.
 1. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 2. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 3. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Ogłoszenie wyników wyborów.
 4. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenia obrad.

   1Tylko w przypadku, gdy w 2023 r.  przeprowadzona była kontrola organów ROD

   2Jeżeli w ROD planowane jest podjęcie inwestycji lub remontu, to projekt realizacji zadania inwestycyjnego              (remontowego),    powinien być przedstawiony jako część planu pracy na bieżący rok. Konieczne jest podjęcie oddzielnej uchwały dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 2/XXII/2023 z dn.15.12.2023r.    w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ogrodach działkowych. 

3Tylko jeżeli planowane jest podjęcia tego typu uchwały. 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 30.03.2024 r. w godz. od 9.00 do 12.00 i 06.04.2024 r. w godz. od 9.00 do 12.00.

      Członek Zarządu                          Członek Zarządu                       Prezes Zarządu  

   Agnieszka Sołtys-Leśniak           Izabela Kozłowska                     Jacek Jasiński

PZD logo zielonozolte new

pzdopole

logo 1 big

Konto bankowe:
56 8898 0003 2001 0000 2668 0001

Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

baner1

Gościmy

Odwiedza nas 28  gości oraz 0 użytkowników.

Znak Zakaz ruchu Z DW111UWAGA!
 Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

electricity 148818 150Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

zakza paleniaNa terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych). 

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.