Copyright 2023 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

O G Ł O S Z E N I E

Biuro Zarządu  i  Kasa
w dniach od 1 listopada 2016 do 28 luty 2017 roku:
otwarte będzie w soboty 
w godzinach
11:00   -    14:00 
Zarząd

 

K O M U N I K A T

      Zarząd ROD „Zalesie” informuje , że od dnia b_109_132_16777215_0_0_images_ele.jpg29 września 2016 powołana komisja dokona spisu stanu liczników energii elektrycznej znajdujących się w szafkach pomiarowych PP zamontowanych na działkach. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie działki na dokonanie odczytu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy działkowców ,którzy nie uczestniczyli w festynie z okazji Dnia Działkowca na drobny poczęstunek w piątek 23.09. 2016 w  godz. 12:00 –17:00

 / do wyczerpania poczęstunku/

                                                                                         ZARZĄD

 

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E
 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” ma zaszczyt  zaprosić Szanownych Działkowców na doroczne Dni Działkowca w dniu 17.09.2016 r. W roku bieżącym jest to szczególna okazja ze względu na 35 rocznicę Polskiego Związku Działkowców oraz 34 rocznicę Ogrodu ROD im. „Zalesie”.
Program Uroczystości:
·  Otwarcie uroczystości, powitanie gości - godz. 14.00
·  Okolicznościowe wystąpienie zaproszonych gości -  godz.14.15
• Wręczenie pucharów i dyplomów długoletnim działkowcom.
• Poczęstunek
– grochówka
– kiełbaska na ognisko
– kufelek z pianką
• Zabawa taneczna od 19.00 do rana
 
Wszystkich chętnych członków ogrodu z osobą towarzyszącą wraz z dziećmi zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. Prosimy o złożenie deklaracji pisemnej. Potwierdzenie prosimy włożyć do skrzynki zawieszonej na budynku biura ROD do czwartku 1 września 2016 r., w celu zapewnienia odpowiedniej ilości poczęstunku na organizowane ognisko.

               Z A R Z Ą D

 

Tabliczki z numerem działki

U W A G A
              S Z A N O W N I  D Z I A Ł K O W C Y
 
 Zgodnie z  § 72 pkt . 2  Regulaminu ROD  każda działka winna być  oznaczona  tabliczką z numerem porządkowym działki umieszczonym w  widocznym miejscu.
 W związku z powyższym przypominamy o obowiązku zawieszania takich  tablic.  Jednocześnie informujemy , że każdy działkowiec może zamówić  w biurze zarządu taką tabliczkę. Koszt  zakupu wynosi 10 złotych.
 Zamówienia  prosimy składać do 15 września 2016 roku.
 

               Zardząd

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka

W dniu 19.06.201 r. w piękne niedzielne popołudnie na terenie ROD „Zalesie” w Lędzinach k/Opola odbył Dzień Dziecka, festyn kierowany był zarówno do tych najmłodszych, trochę strasznych jak i tych najstarszych dzieci – rodziców, dziadków :)  

b_415_233_16777215_0_0_images_IMG_20160619_144305.jpgImpreza była bardzo dynamiczna, wypełniona licznymi atrakcjami i zabawami, jak puszczanie wielkich baniek mydlanych, malowanie twarzy, malowanie na folii. Były konkursy: dmuchanie balonów – który pierwszy pęknie, konkurs plastyczny – kwiaty na działce. Najwięcej emocji wzbudziło przeciąganie liny. Odbył się również Bieg Małego Działkowca. Dla zwycięzców konkursów oraz osób wyróżnionych były nagrody rzeczowe. Jednak każde dziecko biorące udział w zabawie zostało nagrodzone. Organizatorzy zapewnili również poczęstunek dla wszystkich w postaci słodkich pyszności, soków i napojów.

W całej imprezie pomagała nam przemiła Pani Justyna – animatorka zabaw dziecięcych. Festyn zakończył się wspólnym zdjęciem. A ze strony rodziców i dziadków otrzymaliśmy podziękowania za pierwszy w historii działek ROD „Zalesie” festyn zorganizowany dla dzieci. Mamy nadzieję, że tegoroczny festyn stanie się już corocznym :)

Bogusław Wąsik
Prezes ROD „Zalesie” w Lędzinach

GALERIA ZDJĘĆ

Z A P R O S Z E N I E

b_200_150_16777215_0_0_images_dd.jpgSerdecznie zapraszamy na festyn z okazji

„Dnia Dziecka”,

który odbędzie się w dniu 19.06.2016 roku od godz. 14:00  do  17:00.

                                                                                                                                                                                    ZARZĄD

Wiosenny przegląd działek

W dniach 15 - 30.05.2016 komisja w składzie:

1.      Janusz Turba  przewodniczący komisji
2.      Bożena Olearska  sekretarz komisji
3.      Halina Jurasz członek komisji

dokona wiosennego przeglądu działek należących do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie" w Lędzinach.

Celem przeglądu, będzie między innymi sprawdzenie jak prowadzone są działki ,czystość, a także przypominanie Działkowcom, o konieczności przestrzegania Regulaminu, obowiązującego na terenie Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Lędzianach.

            Szczególnej uwadze należy dokonać przeglądu pod kątem czy nie są łamane paragrafy regulaminu ROD :

                    § 42 ; § 43; § 44; § 45;§ 46; § 47; § 48;§ 49;§ 50;§ 51;§ 52

 

Po zakończeniu przeglądu wszystkich działek zostanie sporządzony protokół , z którym zostaną zapoznani  działkowcy.

            W związku z powyższym zwracam się z prośbą do wszystkich działkowców o aktywny udział w przeglądzie i udostępnianie swoich działek członkom komisji podczas ich pracy.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).