Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Harmonogram zbiórki odpadów

Pojemnb_150_100_16777215_0_0_images_trashcan-151725_150.pngiki wystawiane będą dwa dni przed odbiorem przy parkingu nr 2.

1. Odpady komunalne niesegregowane:

MAJ -14, 28
CZERWIEC -11, 25
LIPIEC - 9, 23
SIERPIEŃ - 6, 20
WRZESIEŃ - 3, 17
PAŹDZIERNIK - 1, 15, 29

2. Odpady segregowane (pojemniki z żółtą klapą):

MAJ -19
CZERWIEC -16
LIPIEC - 14
SIERPIEŃ - 11
WRZESIEŃ - 8
PAŹDZIERNIK - 6

3. Odpady segregowane (pojemniki z zieloną klapą):

LIPIEC - 9
PAŹDZIERNIK - 1
 

Ze względu na ścisłąkontrolęna wysypisku prosimy nie składowaćsprzętu gosp. domowego (lodówki, kuchenki elektryczne itp.) gdyżgrozi to cofnięciem transportu z wysypiska. W/w sprzęt należy wywieśćna własny koszt do utylizacji.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).