Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

UWAGA UŻYTKOWNICY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

b_150_100_16777215_0_0_images_electricity-148818_150.pngInformujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków ROD „Zalesie"  nr 10/04/15 z dnia 11.04.2015 r. działkowicze, którzy w terminie do dnia 30 czerwca br. nie dokonają wpłaty składki członkowskiej oraz pozostałych składników finansowych niezbędnych w działalności i funkcjonowaniu ogrodu, zostaną pozbawieni dopływu energii elektrycznej do altan do czasu uregulowania w/w należności.

Jednocześnie informujemy, że z tytułu rozłączenia i ponownego podłączenia energii elektrycznej za nie terminowe dokonanie wpłaty zgodnie z w/w uchwałąpobierana jest opłata w wysokości 50.00 zł

Działkowcy, którzy nie opłacą składek w terminie z przyczyn losowych mogą być zwolnieni z nanoszenia w/w kary po udokumentowaniu powstałej przyczyny.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).