Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Monitoring ROD

Od dnia 20 lipca 2023r. na terenie ogrodu zostaje uruchomiony całodobowy monitoring wizyjny.

Każda próba łamania prawa będzie zgłaszana na policję, a dowodem będzie nagranie z monitoringu.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).