Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

SZANOWNI DZIAŁKOWICZE ZALEGAJACY Z OPŁATAMI

Wszyscy działkowicze, którzy zalegają z opłatami za rok 2021, którzy nie wpłacą pieniędzy do kasy, bądź nie dokonają przelewu na konto bankowe do dnia 30 września 2022 roku zostaną pozbawieni dopływu prądu do działki od dnia 1 października 2022 r. Warunkiem ponownego podłączenia prądu jest uiszczenie zaległej opłaty powiększonej o kwotę 50 zł zgodnie z regulaminem .

Zarząd ROD „ ZALESIE"

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).