O G Ł O S Z E N I E

Poprawiono: piątek, 01, grudzień 2017 18:20

Przypominamy wszystkim działkowcom, że zgodnie z  regulaminem wjazdu na teren ROD „Zalesie” bramy wjazdowe będą zamknięte od dnia 1    listopada 2017 do 31 marca 2018 roku Jazda samochodami oraz innymi  pojazdami mechanicznymi w tym okresie po rozmokłych alejach powoduje ich uszkodzenie poprzez powstawanie dziur i kolein. Naprawa zniszczonych alei narazi Nas wszystkich   na dodatkowe koszty.

Zarzą

 

W sytuacji uzasadnionej konieczności wjazdu samochodem należy z wyprzedzeniem uzgodnić termin z przedstawicielami zarządu telefonując  pod nr 77 442 04 43  lub bezpośrednio w siedzibie zarządu w dniu urzędowania.