Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy działkowców ,którzy nie uczestniczyli w festynie z okazji Dnia Działkowca na drobny poczęstunek w piątek 23.09. 2016 w  godz. 12:00 –17:00

 / do wyczerpania poczęstunku/

                                                                                         ZARZĄD

 

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).