• Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Copyright 2022 - Joomla Website - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Zakaz spalania na działkach

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych). Działkowiec powinien odpady zielone kompostować, a te które nie nadają się do kompostowania na działce, powinny być odbierane przez fi rmę zajmującą się wywozem śmieci z ROD.

Biuro Zarządu

wtorek:
14:00 -  18:00

sobota:
11:00 - 14:00

Wjazd na działki

Bramy wjazdowe nr 1 i nr 2 będą otwarte w godzinach:
wtorek 9:00 - 18:00

sobota 9:00 - 14:00

f t g m