• Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Copyright 2022 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Zakaz spalania na działkach

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych). Działkowiec powinien odpady zielone kompostować, a te które nie nadają się do kompostowania na działce, powinny być odbierane przez fi rmę zajmującą się wywozem śmieci z ROD.

Biuro Zarządu

wtorek:
14:00 -  18:00

sobota:
11:00 - 14:00

Wjazd na działki

Bramy wjazdowe nr 1 i nr 2 będą otwarte w godzinach:
wtorek 9:00 - 18:00

sobota 9:00 - 14:00

Start

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Zalesie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2016r. Pierwszy termin zebrania zaplanowany jest na godzinę 12:00, jeżeli nie będzie kworum to następny termin  o godz. 12:30. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne ( zgodnie § 61 Statutu PZD ). Każdy uczestnik zebrania winien  mieć przy sobie dowód osobisty.

f t g m